direct naar inhoud van 1.1 Inleiding
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1013-vas1

1.1 Inleiding

Deze ruimtelijke onderbouwing betreft de verdubbeling van de rijstroken van de Laan van Malkenschoten tussen de kruispunten Arnhemseweg – Laan van Malkenschoten en Oude Apeldoornseweg – Laan van Malkenschoten, zie figuur 1. De verdubbeling kan niet vigerend worden uitgevoerd omdat de rijstroken/fietspaden buiten de bestemming Verkeersdoeleinden komen te liggen van het geldende bestemmingsplan Malkenschoten (vastgesteld 14 mei 1980).

De Laan van Malkenschoten ligt in het plangebied van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen en dit plan wordt volgens planning binnenkort als ontwerp ter visie gelegd. In verband met de gewenste spoedige uitvoering van de verdubbeling van de Laan van Malkenschoten is het wenselijk om op de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan vooruit te lopen door het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1013-vas1_0001.png"

Figuur 1: Locatie wegvakverdubbeling Laan van Malkenschoten

Vooruitlopend op de vaststelling van het bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen zijn al omgevingsvergunningen verleend (tevens met afwijking van het bestemmingsplan) voor het aanpassen van een drietal kruisingen. De gemeenteraad heeft hiervoor op 26 mei 2011 een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Het betreft de kruisingen:
- Laan van Malkenschoten – Arnhemseweg;
- Laan van Malkenschoten – Oude Apeldoornseweg;
- Laan van Malkenschoten – Kayersdijk.

De wegvakverdubbeling tussen de Arnhemseweg en de Oude Apeldoornseweg is hierin niet meegenomen vanwege het ontbreken van financiele middelen. Inmiddels is hiervoor budget beschikbaar gekomen en kan de realisatie van deze verdubbeling aansluitend op de werkzaamheden aan het kruispunt Laan van Malkenschoten – Oude Apeldoornseweg plaatsvinden.

Realisatie van deze verdubbeling aansluitend op de werkzaamheden aan het kruispunt Laan van Malkenschoten – Oude Apeldoornseweg heeft een aantal grote voordelen:

  • de verdubbeling kan plaatsvinden in de zomervakantie 2012 (in de zomermaanden is er minder verkeer).
  • de hinder voor de bedrijven, omwonenden en andere gebruikers van de Laan van Malkenschoten is veel minder groot dan in de situatie waarin de werkzaamheden niet aansluitend worden uitgevoerd. Het draagvlak voor deze uitvoeringsplanning zal veel groter zijn.
  • Het werkproces kan efficiënter worden uitgevoerd
  • de verdubbeling is gereed voordat de grote verhuizing van Achmea plaatsvindt.

Om financiële redenen kan het wegvak tussen de Oude Apeldoornseweg en de Kayersdijk nog niet verdubbeld worden. Bovendien moeten, om dit wegvak te verdubbelen, veel gronden van aanliggende bedrijven verworven worden.