direct naar inhoud van 3.1 Bestaande situatie
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1010-vas1

3.1 Bestaande situatie

De planlocatie is gelegen in een agrarisch gebied. Het hoofdgebouw heeft een typische boerderijvorm. Het gebouw dateert uit de eerste helft van de 20e eeuw. Op dit moment zijn meerdere bijgebouwen op het complex aanwezig. De geplande bebouwing staat dicht bij een bestaande houtsingel. Als structuurelement in het landschap, maar ook vanuit een optimaal woongerief (afscherming op de A50), is deze lijnbeplanting functioneel. Aanbevolen wordt om deze houtwal (duurzamer) steviger te maken. Dit heeft voor de toekomst een meerwaarde voor zowel het beeld van het landschap als de afscherming voor de bewoners.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1010-vas1_0001.png"

Bestaande situatie (paarse kader geeft locatie Hanekerweg 14 weer)