direct naar inhoud van 1.1 Inleiding
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1010-vas1

1.1 Inleiding

Bestemmingsplan Het Woud is vastgesteld door de gemeenteraad op 20 november 1997 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 7 juli 1998, nr. RE97.112207. Deze ruimtelijke onderbouwing betreft het realiseren van een dependance (zelfstandige woonruimte in een bestaand bijgebouw) op de locatie aan de Hanekerweg 14 te Klarenbeek.

De huidige bestemming van het perceel is woondoeleinden. Binnen de bestemming wordt de bouw van één woning toegelaten. Het realiseren van een zelfstandige woonsituatie, naast de bestaande woning, in een bestaand bijgebouw, is in strijd met de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan.