direct naar inhoud van 1.1 Inleiding
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1009-vas1

1.1 Inleiding

Op de Hobbemalocatie was een basisschool gevestigd, het terrein ligt nu braak. De bebouwing is gesloopt. De locatie wordt begrensd door de Hobbemalaan, Mauvestraat, Ruysdaellaan en, aan de noordzijde, woonpercelen. De omgeving kan worden gekenmerkt als woongebied.

De locatie maakt deel uit van het bestemmingsplan Brinkhorst en Orden en heeft daarin de bestemming Maatschappelijke doeleinden. Onder Maatschappelijke doeleinden vallen functies als onderwijsdoeleinden, opvoeding, religie, verenigingsleven, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg en cultuur.

Het aan de orde zijnde project omvat de bouw van 28 woningen met bijbehorende voorzieningen op een locatie in bestaand stedelijk gebied. Dit project maakt deel uit van het Stedenbouwkundig plan Een Hart voor Orden, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 22 december 2011. Het geldende bestemmingsplan Brinkhorst en Orden laat realisatie van het project niet toe.