direct naar inhoud van 4.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1006-vas1

4.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

De inrichtingskosten van de stapsteen komen voor rekening van Waterschap Veluwe. Dekking voor de inrichtingskosten van de gemeente bestaan voor 53.000 euro uit subsidie van de provincie Gelderland en de EU en voor 137.000 euro uit budget dat door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld voor het Weteringse Broek.

De inrichting van de locatie verbindingskanaal Oost, wordt uitgevoerd door Natuurmonumenten. De aanleg van een fietspad en wandelpaden door dit gebied, zal door de gemeente Apeldoorn worden uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn geraamd op: € 80.000,- hiervan wordt 17% (€ 14.000,-) door de gemeente Apeldoorn betaald, gedekt uit het programma Weteringse Broek. 8% wordt door de gemeente Voorst gedekt en 75% wordt gedekt uit een gecombineerde subsidie van de provincie Gelderland en de EU.

De kosten voor de inrichting van de recreatieve ontmoetingsplek zijn geraamd op € 112.000,- hiervan wordt 17% (€ 19.500,-) door de gemeente Apeldoorn betaald, gedekt uit het programma Weteringse Broek. 8% wordt door de gemeente Voorst gedekt en 75% wordt gedekt uit een gecombineerde subsidie van de provincie Gelderland en de EU.

Omdat het plan niet voorziet in een bouwplan als bedoeld in art. 6.12 Wro is er geen verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan.