direct naar inhoud van 4.2 Waterhuishouding
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1006-vas1

4.2 Waterhuishouding

Het plangebied ligt buiten bestaand stedelijk gebied. Locatie 1 bevindt zich binnen de Keurzone van de Nieuwe Wetering en niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven. Locaties 2 en 3 bevinden zich niet binnen enige keurzone van oppervlaktewater en niet binnen de bovengenoemde zoekgebieden.


Grondwater
Het plangebied ligt niet in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. Er zijn geen gegevens voorhanden, waaruit de hoogte van de grondwaterstand kan worden afgeleid. Door bestemmingswijziging zal grondwater in dit plangebied geen overlast veroorzaken en niet structureel afgevoerd worden. Hierdoor zal het plan grondwaterneutraal worden ontwikkeld.


Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur
Locatie 1 ligt naast de Nieuwe Wetering. Door dit plan ontstaat extra oppervlaktewater.


De voorgenomen maatregelen en inrichting dragen bij aan een duurzame waterhuishouding. De inrichting van de Nieuwe Wetering met een plasdras oever draagt bij aan een betere waterkwaliteit en zorgt tevens voor extra waterberging. De natuurvriendelijk inrichting verhoogd de kansen voor de ontwikkeling van bijzondere flora en fauna.


Door de bestemmingswijziging zal het areaal aan landbouwgronden afnemen. Verondersteld mag worden dat ook de mestgift hierdoor zal afnemen. Eventuele uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater zal hierdoor afnemen. Op de lange termijn leidt dit tot een locale verbetering van de waterkwaliteit.

Locatie 2 ligt niet in de buurt van permanent oppervlaktewater. Door dit plan ontstaat extra oppervlaktewater door het graven van een poel. De poel staat niet in verbinding met ander oppervlaktewater, maar wel in verbinding met het grondwater.

De voorgenomen aanleg van de poel en inrichtingsmaatregelen dragen bij aan een betere waterkwaliteit en verhoogd de kansen voor de ontwikkeling van bijzondere flora en fauna. Door de bestemmingswijziging zal het areaal aan landbouwgronden afnemen. Verondersteld mag worden dat ook de mestgift hierdoor zal afnemen. Eventuele uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater zal hierdoor afnemen. Op de lange termijn leidt dit tot een locale verbetering van de waterkwaliteit.

Aan de westzijde van de Drostendijk buiten het plangebied van locatie 3 ligt de Nieuwe Wetering. De sloten binnen het plangebied worden verbreed en natuurvriendelijk ingericht. Door dit plan ontstaat dus (beperkt) extra oppervlaktewater. De waterhuishouding van de Nieuwe Wetering wordt niet veranderd of beïnvloed.
De inrichtingsmaatregelen dragen bij aan een betere waterkwaliteit en verhogen de kansen voor de ontwikkeling van flora en fauna. Door de bestemmingswijziging zal het areaal aan landbouwgronden afnemen. Verondersteld mag worden dat ook de mestgift hierdoor zal afnemen. Eventuele uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater zal hierdoor afnemen. Op de lange termijn leidt dit tot een locale verbetering van de waterkwaliteit.


Watertoets
Het plan is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het waterschap Veluwe. Hiermee is voldaan aan de invulling van de watertoets.