direct naar inhoud van 4.4 Archeologie
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1005-vas1

4.4 Archeologie

4.4.1 Archeologische waarden

De kruispunten Arnhemseweg-Laan van Malkenschoten en Oude Apeldoornseweg- Laan van Malkenschoten liggen op gronden die volgens de archeologische beleidskaart zijn aangeduid met een middelhoge trefkans. In het nieuwe bestemmingsplan voor Malkenschoten Kayersmolen worden werkzaamheden vergunningplichtig indien ondermeer sprake is van grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm over een oppervlakte van 100 m². Uit een rapport moet blijken dat de archeologische waarden voldoende zijn vastgesteld. Dit wordt bij de omgevingsvergunning betrokken.