direct naar inhoud van 3.3 Het plan
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1005-vas1

3.3 Het plan

In 2011 zijn de beoogde maatregelen voor de kruisingen en wegvakken verkeerskundig geanalyseerd (Bijlage 1 Verkeerskundige analyse Laan van Malkenschoten, maart 2011). Hieruit moet worden geconcludeerd dat ter verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid de aanpassingen van de volgende kruisingen cruciaal zijn:

  • Het betreft het aanleggen van een dubbele linksafstrook op de Kayersdijk naar de Laan van Malkenschoten en
  • het vervangen van de rotondes Oude Apeldoornseweg en Arhemseweg door kruispunten die met verkeerslichten geregeld zijn. De bestaande rotondes zijn in de toekomst niet in staat het verkeersaanbod te verwerken.

De aanpassingen van de wegvakken (verdubbeling) zijn wel gewenst, maar op dit moment in mindere mate acuut.