direct naar inhoud van 3.2 Probleemstelling
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1005-vas1

3.2 Probleemstelling

In de huidige situatie treedt op de drie hoofdwegen regelmatig filevorming op tijdens de spitsperioden. In de ochtendspits heeft vooral het verkeer vanaf de A1 naar het bedrijventerrein hier last van. De staart van de file komt regelmatig tot op de A1, met alle daaraan verbonden verkeersveiligheidsproblemen. Als het autoverkeer het kruispunt Kayersdijk - Laan van Malkenschoten gepasseerd is, komt het bij de volgende flessehals, de rotonde Oude Apeldoornseweg. Ook op de Arnhemseweg treedt er voor de rotonde Arnhemseweg - Laan van Malkenschoten file op (verkeer van Beekbergen naar Apeldoorn en v.v.). De bussen op de OV-as Arnhem - Apeldoorn (v.v.) lopen hierdoor vertraging op.

Behalve bereikbaarheidsproblemen treden er ook verkeersonveiligheidsproblemen op met name de kruispunten op. In het overzicht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) van gevaarlijke kruispunten en wegvakken in Gelderland (2005 t/m 2009) staan de kruispunten Laan van Malkenschoten-Arnhemseweg en Laan van Malkenschoten-Oude Apeldoornseweg respectievelijk op plaats 3 en 6 wat betreft kruispunten in Apeldoorn waar de meeste ongevallen gebeuren (respectievelijk 7 en 6 slachtofferongevallen in de beschouwde periode). Hierbij zijn ook fietsers betrokken.

Naast dat de Laan van Malkenschoten een ruimtelijk bindmiddel is voor het bedrijventerrein Malkenschoten, is de laan in eerste plaats de hoofdontsluiting van het gebied. Functionaliteit en de noodzakelijke dimensionering in verband met de verkeerintensiteiten op deze plek is dan ook een belangrijke leidraad voor de uitwerking.

Op het bedrijventerrein zijn diverse bedrijven bezig hun activiteiten substantieel uit te breiden. Centraal Beheer Achmea heeft Apeldoorn, locatie Malkenschoten als de hoofdvestiging benoemd. Alle activiteiten uit Apeldoorn worden hier geconcentreerd. De uitgebreide vestiging biedt ook uitgebreide vergaderfaciliteiten. Verder hebben meerdere bedrijven in deze omgeving uitbreidingsplannen. Ook de politieacademie (aan de Arnhemseweg) is, na de uitbreiding van hun opleidingsruimte, bezig haar opleidingsaanbod te verruimen voor het opleiden van politie- en recherchemedewerkers vanuit heel Nederland en zal zich verder ontwikkelen tot hét politie-kenniscentrum van Nederland. De Openbaar Vervoer-as Arnhem - Apeldoorn zal op korte termijn worden doorontwikkeld tot Hoogwaardig Openbaar Vervoer-as, waarbij het versnellen van het openbaar vervoer naar de bedrijven een belangrijke drijfveer is.
Deze concentratie van activiteiten betekent echter dat de huidige bereikbaarheidsproblemen voor zowel het openbaar vervoer als het autoverkeer zullen toenemen.