direct naar inhoud van 3.1 Bestaande situatie
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1005-vas1

3.1 Bestaande situatie

De hoofdwegen in het plangebied Malkenschoten-Kayersmolen zijn in noord-zuidrichting de Kayersdijk en de Arnhemseweg. In oost-westrichting zijn dat de Laan van Malkenschoten en de Lange Amerikaweg.
De Kayersdijk sluit via de op- en afritten van de A1 (Amersfoort-Deventer) aan op het autosnelwegennet. De Kayersdijk is daarmee de directe verbinding tussen het autosnelwegennet en de Centrumring van Apeldoorn. In zuidelijke richting sluit de Kayersdijk aan op de toekomstige verbinding naar het Regionaal Bedrijventerrein Zuid. Direct ten oosten van de Kayersdijk ligt een spoorlijn. De toeristische stoomtrein van de VSM maakt hier gebruik van. De VAM (afvalverwerking) maakt dagelijks gebruik van deze spoorlijn.
Parallel aan de Kayersdijk loopt de Arnhemseweg. De Arnhemseweg is de directe verbinding tussen de Centrumring en Beekbergen. Ten zuiden van Beekbergen sluit de Arnhemseweg (N788) aan op de A50. De Arnhemseweg is ook een belangrijke route voor het fietsverkeer, namelijk een fietsdoorstroomas.
Tussen de Arnhemseweg en de Kayersdijk ligt de Laan van Malkenschoten. Ten oosten van de Kayersdijk gaat deze over in de Lange Amerikaweg.
Een gedeelte van het bedrijventerrein Malkenschoten is direct aangesloten op de Kayersdijk en Laan van Malkenschoten. Een aantal andere wegen van het bedrijventerrein takt aan op de Oude Apeldoornseweg, die geen deel uitmaakt van het hoofdwegennet. Op de Arnhemseweg, Kayersdijk, Laan van Malkenschoten is per rijrichting één rijstrook aanwezig. Ter hoogte van de aansluitingen met andere wegen zijn vaak aparte opstelvakken voor het afslaand verkeer aanwezig. De rijbanen op de Kayersdijk zijn door een brede groenstrook met een dubbele rij bomen gescheiden.

De kruispunten Kayersdijk – noordelijke op-/afritten A1, Kayersdijk – Lange Amerikaweg, Kayersdijk – Laan van Malkenschoten worden met verkeerslichten geregeld. Het kruispunt Laan van Malkenschoten – Arnhemseweg is vormgegeven als een tweestrooksrotonde (twee stroken op de rotonde) met één rijstrook/opstelstrook per naderingsrichting.

De aanwezige fietspaden langs het hoofdwegennet zijn vrijliggend.

Het kruispunt Laan van Malkenschoten – Oude Apeldoornseweg is duidelijk bescheidener in vormgeving, namelijk een enkelstrooksrotonde (één rijstrook op de rotonde) met één rijstrook/opstelstrook per naderingsrichting. De Oude Apeldoornseweg en de wegen op het bedrijventerrein hebben één rijstrook per rijrichting, maar geen aparte opstelvakken voor afslaand verkeer. Aan weerszijden zijn smalle groenstroken aanwezig.

Het parkeren concentreert zich hoofdzakelijk op eigen terrein.