direct naar inhoud van 2.5 Archeologie
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1005-vas1

2.5 Archeologie

De nota I-cultuur is door de gemeenteraad vastgesteld op 16 februari 2006. Bij deze nota hoort een archeologische beleidskaart.

Archeologische beleidskaart

De archeologische beleidskaart doet op perceelsniveau een uitspraak over de trefkans van archeologische resten. De trefkans kent drie gradaties:

  • Hoge trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is archeologisch onderzoek verplicht. Gestreefd wordt naar behoud van archeologische waarden.
  • Gemiddelde trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is archeologisch bureauonderzoek verplicht, afhankelijk van de uitkomsten kan veldonderzoek verplicht worden. Gestreefd wordt naar behoud van archeologische waarden.
  • Lage trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is een archeologische quick-scan vereist, afhankelijk van de resultaten wordt vervolgonderzoek aanbevolen. Behoud van archeologische waarden wordt aanbevolen. afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1005-vas1_0003.png"

figuur 3 archeologische beleidskaart

Verklaring:

oranje is hoge trefkans

geel is gemiddelde trefkans

groen is lage trefkans

De kruispunten Arnhemseweg-Laan van Malkenschoten en lOude Apeldoornseweg- Laan van Malkenschoten liggen op gronden die volgens de archeologische beleidskaart zijn aangeduid met een middelhoge trefkans.