direct naar inhoud van 1.1 Inleiding
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1005-vas1

1.1 Inleiding

Het bestemmingsplan Malkenschoten is vastgesteld door de gemeenteraad op 14 mei 1980 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 4 juni 1981. Deze ruimtelijke onderbouwing betreft de aanpassing van de kruispunten Arnhemseweg – Laan van Malkenschoten, Oude Apeldoornseweg – Laan van Malkenschoten en Kayersdijk – Laan van Malkenschoten.

De aanpassing van de kruispunten kan niet vigerend worden uitgevoerd omdat de rijstroken/fietspaden komen te liggen buiten de geldende bestemming Verkeersdoeleinden.