direct naar inhoud van 3.2 Het plan
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1003-vas1

3.2 Het plan

Op de lokatie Bellertstraat 9 is sinds jaren een klein agrarisch bedrijf gevestigd. De inrichting van het terrein betreft een gedateerde boerderij met daarbij diverse opstallen. De boerderij verkeert in zeer slechte staat, zodat het noodzakelijk is deze te slopen en een nieuwe bedrijfswoning op te richten. Het plan is er op gericht de agrarische bedrijfswoning gesplitst te gaan bewonen.

Bij de splitsing van de agrarische bedrijfswoning wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. de wooneenheden tezamen de ten hoogste toegestane inhoud of oppervlakte van één bedrijfswoning niet overschrijden;
  • b. de oppervlakte aan bijgebouwen tezamen de ten hoogste toegestane oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen behorend bij één woning niet overschrijden; er dient in ieder geval 20m² aan bijgebouwen per wooneenheid aanwezig te zijn;
  • c. het karakter van het gebouw als één woning en de samenhangende bouwmassa van het gebouw behouden blijft;
  • d. de cultuurhistorische dan wel karakteristieke waarde niet onevenredig wordt aangetast;
  • e. de splitsing geen belemmering vormt voor omliggende bedrijven.