direct naar inhoud van 2.1 Bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1003-vas1

2.1 Bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost

Voor het gehele noordoostelijk buitengebied wordt een bestemmingsplan voorbereid. Dit plan heeft als voorontwerp ter visie gelegen.

Voor het beleidskader wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van het voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost, september 2009 zoals bijgevoegd in Bijlage 1 Uittreksel geldend bestemmingsplan.

Op grond van dit bestemmingsplan is het mogelijk om een bedrijfswoning onder voorwaarden te splitsen. In het plan is bepaald dat een bedrijfswoning mag worden gesplitst in ten hoogste 2 zelfstandige bedrijfswooneenheden mits;

  • a. de wooneenheden tezamen de ten hoogste toegestane inhoud of oppervlakte van één bedrijfswoning niet overschrijden;
  • b. de oppervlakte aan bijgebouwen tezamen de ten hoogste toegestane oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen behorend bij één woning niet overschrijden; er dient in ieder geval 20m² aan bijgebouwen per wooneenheid aanwezig te zijn;
  • c. het karakter van het gebouw als één woning en de samenhangende bouwmassa van het gebouw behouden blijft;
  • d. de cultuurhistorische dan wel karakteristieke waarde niet onevenredig wordt aangetast;
  • e. de splitsing geen belemmering vormt voor omliggende bedrijven.