direct naar inhoud van 1.1 Inleiding
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1001-vas1

1.1 Inleiding

Bestemmingsplan Klarenbeek is vastgesteld door de gemeenteraad op 8 december 1977 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 15 december 1978. Deze ruimtelijke onderbouwing betreft de nieuwbouw van 18 woningen in een gemengd programma aan de Hessenallee 9-23 te Klarenbeek. Acht bestaande woningen worden gesloopt.

Het gevraagde kan op grond van dit bestemmingsplan niet worden vergund omdat meer woningen gerealiseerd worden en op andere plekken dan waarin het geldende bestemmingsplan voorziet. Het gevraagde is al wel verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan voor Klarenbeek dat begin 2010 als ontwerp ter visie heeft gelegen. In verband met de voortgang is het echter gewenst vooruitlopend op vaststelling hiervan omgevingsvergunning te verlenen zodat een concrete aanvang gemaakt kan worden met de bouw.

Voor de ligging van de locatie binnen Klarenbeek wordt verwezen naar onderstaande afbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1001-vas1_0001.png"

Afbeelding 1: ligging plangebied in Klarenbeek