direct naar inhoud van BIJLAGEN BIJ DE REGELS
Plan: Greutelseweg 28 Wenum Wiesel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1393-ont1

BIJLAGEN BIJ DE REGELS

Bijlage 1 Lijst van toegelaten nevenactiviteiten

SBI   OMSCHRIJVING
 
CATEGORIE  
  Bed&Breakfast   1  
  Recreatief rustpunt   1  
  Natuurbeheer   1  
  detailhandel, verkoop van op het betreffende agrarisch bedrijf vervaardigde agrarische producten   1  
  Detailhandel, verkoop van voor de streek kenmerkende en als zodanig herkenbare, ter plaatse vervaardigde agrarische producten   2  
  Kleinschalig kamperen, bestaande uit ten hoogste 25 standplaatsen uitsluitend ten behoeve van kampeermiddelen, uitsluitend in de periode van 15 maart tot en met 31 oktober, waarbij de afstand van ten minste 200 m tussen kampeerterreinen moet worden aangehouden   2  
  Recreatieverblijven, uitsluitend in bestaande gebouwen; het aantal recreatieverblijven per kavel mag niet meer dan 3 bedragen en de oppervlakte per recreatieverblijf mag niet meer dan 25 m2 bedragen   2  
  Recreatieve outdoor-activiteiten, waaronder boerengolf, paintball   2  
  Educatiecentrum, museum   2  
  Verhuur paarden, fietsen, kano's   2  
  Huifkarcentrum   2  
  gebruiksgerichte paardenhouderij   2  
  Semi-agrarische bedrijvigheid (agrarische hulpbedrijf, hoveniersbedrijf, bosbouwbedrijf, paardenpension, dierenasiel)   2  

Bijlage 2 Lijst van toegelaten bedrijfstypen

Deze bijlage is ontleend aan 'Bedrijven en milieuzonering', Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009).

Categorale bedrijfsindeling AmerAdviseurs bv R.O. Amersfoort (v1; d.d. 2009)

    AFSTANDEN
IN METERS  
  INDICES  
SBI-CODE   OMSCHRIJVING   GEUR   STOF   GELUID   GEVAAR   CATEGORIE   VERKEER   BODEM   LUCHT  
Tabel 1: Bedrijven                  
016   Dienstverlening t.b.v. de landbouw:                  
                   
016   - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²   30   10   30   10   2   1      
016   - plantsndiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m²   30   10   30   10   2   1      
0162   KI-stations   30   10   30   0   2   1      
16   HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.                  
162902   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken   10   10   30   0   2   1      
46   GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING                  
4622   Grth in bloemen en planten   10   10   30   0   2   2      
4635   Grth in tabaksprodukten   10   0   30   0   2   2      
46735   zand en grind:                  
46735   - algemeen: b.o. <= 200 m²   0   10   30   0   2   1      
4674   - algemeen: b.o. < = 2.000 m²   0   0   30   0   2   1      
46752   Grth in kunstmeststoffen   30   30   30   30   2   1      

Bijlage 3 Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis

SBI-CODE   OMSCHRIJVING
 
CATEGORIE  
581   Uitgeverijen (kantoren)    
1814A   Grafische afwerking   1  
182   Reproduktiebedrijven opgenomen media   1  
9524   Meubelstoffeerderijen   1  
461   Handelsbemiddeling (kantoren)   1  
952   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)   1  
50, 51   Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)   1  
5222   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)   1  
5229   Expediteurs, cargadoors (kantoren)   1  
791   Reisorganisaties   1  
61   Telecommunicatiebedrijven   1  
4, 65   Banken, verzekeringsbedrijf/kantoor   1  
41, 68   Verhuur van en handel in onroerend goed   1  
62   Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d.   1  
722   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek   1  
63, 69 t/m71, 73, 74, 77, 78, 80 t/m 82   Overige zakelijke dienstverlening: kantoren   1  
9602   Schoonheidsspecialist op afspraak   1  
9602   Kapper op afspraak   1  
9609   Persoonlijke dienstverlening niet elders genoemd   1  
016/2   Agrarisch hulpbedrijf   2  
016/4   Hoveniersbedrijf   2  
0149/5   Imkerij   2  
162902   Dakdekkers-/rietdekkersbedrijf   2  
41, 42, 43/3   Klussenbedrijf   2