direct naar inhoud van REGELS
Plan: Parapluherziening begeleid wonen analoge plannen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1332-vas1

REGELS

behorende bij het bestemmingsplan Parapluherziening begeleid wonen analoge plannen

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

Het bestemmingsplan Parapluherziening begeleid wonen analoge plannen van de gemeente Apeldoorn met het nummer NL.IMRO.0200.bp1332-vas1.

1.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Voor een toelichting op deze regeling zie paragraaf 3.4 van de Toelichting.

Artikel 2 Herziening regels begeleid wonen

2.1 Tabel aan te passen bestemmingsplannen en regels

De regels van de bestemmingsplannen genoemd in tabel 2.1 worden overeenkomstig het bepaalde in lid 2.2 gewijzigd.

Tabel 2.1

PLANNAAM   plannr.   te schrappen begrippen (artikelnummers)   deels te schrappen bestemmingsonderdelen (artikelnummers)  
Binnenstad-West   NL.IMRO.02000000100305-   1.1.23   2.2.1.a  
Kanaaloevers Haven Centrum   NL.IMRO.02000000111303-   1.1.13   2.3.1.a  
Metaalbuurt en omgeving   NL.IMRO.02000000410304-   1.1.22   2.2.1.a  
Stadsdeel Noord-West   NL.IMRO.02000000500301-   1.14   5.1.a  
Stuwwalrand Parkzone Zuid   NL.IMRO.02000000700300-    1.1.20   3.5.1.a  
Zuidbroek   NL.IMRO.02000000214302-   1.1.24   3.3.1.a-1a  
Zuidbroek 2e uitwerking   NL.IMRO.02000000214306-   -   2.1, 2.2, 2.3, 2.4  
Zuidbroek 4e uitwerking, deelgebied het Mozaïek   NL.IMRO.020000002143024-   -   2.2  
Zuidbroek 5e uitwerking en partiële wijziging deelgebied Het Mozaïek   NL.IMRO.02000000up1004-   -   2.3  
Zuidbroek uitwerking 18   NL.IMRO.02000000up1016-   -   2.2  
Zuidbroek, 2e wijziging   NL.IMRO.02000000ZBWZ2-   -   2.1, 2.2, 2.3, 2.4  

2.2 Schrappen regels begeleid wonen

De bestemmingsplannen die zijn opgenomen in tabel 2.1 worden als volgt herzien:

  • a. Het begrip 'begeleid wonen', zoals opgenomen in het artikellid weergegeven in de kolom 'te schrappen begrippen' van tabel 2.1, wordt uit de regels van het desbetreffende bestemmingsplan geschrapt.
  • b. Uit de artikelonderdelen, die in tabel 2.1 in de kolom 'te schrappen bestemmingsonderdelen' zijn genoemd, worden de volgende zinsneden, voor zover de betreffende bestemmingsregel deze bevat, geschrapt:
    • 1. waaronder begrepen (het) begeleid wonen; dan wel:
    • 2. waaronder begrepen (het) begeleid wonen tot maximaal 2 woningen per bouwvlak (of: per bebouwingsvlak); dan wel:
    • 3. waaronder begrepen (het) begeleid wonen tot maximaal 2 aaneengesloten woningen per bouwvlak (of: per bebouwingsvlak).
2.3 Van toepassing verklaring overige regels

Van de in tabel 2.1 genoemde bestemmingplannen blijven de regels en de plankaart, voor zover deze niet door dit bestemmingsplan worden herzien, onverminderd van toepassing.

Hoofdstuk 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 3 Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Parapluherziening begeleid wonen analoge plannen.

Vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn

d.d. 17 januari 2019 nr. 3-2019

Mij bekend,

De griffier,

Namens hem:

Pieter Guis

Teammanager Omgevingsrecht en Advies