direct naar inhoud van BIJLAGEN BIJ DE REGELS
Plan: Kanaal Zuid tussen 54 en 66 en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1298-vas1

BIJLAGEN BIJ DE REGELS

Bijlage 1 Lijst van toegelaten bedrijven

Deze bijlage is ontleend aan "Bedrijven en milieuzonering", Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009).

    AFSTANDEN IN METERS     INDICES  
SBI-CODE   OMSCHRIJVING   GEUR   STOF   GELUID   GEVAAR   CATEGORIE   VERKEER   BODEM   LUCHT  
Tabel 1: Bedrijven                    
14   VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT                  
141   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)   10   10   30   10     2      
16   HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.                  
162902   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken   10   10   30   0     1      
58   UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA                  
18129   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen   10   0   30   0     1   B    
1814   Grafische afwerking   0   0   10   0     1      
1814   Binderijen   30   0   30   0     2      
1813   Grafische reproductie en zetten   30   0   10   10     2   B    
1814   Overige grafische activiteiten   30   0   30   10     2   B    
182   Reproductiebedrijven opgenomen media   0   0   10   0     1      
26, 28, 33   VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS                  
26, 28, 33   Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie   30   10   30   10     1      
26, 27, 33   VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.                  
293   Elektrotechnische industrie n.e.g.   30   10   30   10     1      
26, 32, 33   VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN                  
26, 32, 33   Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie   30   0   30   0     1      
31   VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.                  
9524   Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m²   0   10   10   0     1      
321   Fabricage van munten, sieraden e.d.   30   10   10   10     1   B    
322   Muziekinstrumentenfabrieken   30   10   30   10     2      
32991   Sociale werkvoorziening   0   30   30   0     1      
41,
42, 43  
BOUWNIJVERHEID                  
41, 42, 43   - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²   0   10   30   10     1   B    
45, 47   HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS                  
45204   Autobeklederijen   0   0   10   10     1      
46   GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING                  
461   Handelsbemiddeling (kantoren)   0   0   10   0     1      
4622   Grth in bloemen en planten   10   10   30   0     2      
4634   Grth in dranken   0   0   30   0     2      
4635   Grth in tabaksproducten   10   0   30   0     2      
4636   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk   10   10   30   0     2      
4637   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen   30   10   30   0     2      
4638, 4639   Grth in overige voedings- en genotmiddelen   10   10   30   10     2      
464, 46733   Grth in overige consumentenartikelen   10   10   30   10     2      
4673   Grth in hout en bouwmaterialen:                  
4673   - algemeen: b.o. <= 2000 m²   0   10   30   10     1      
46735   zand en grind:                  
46735   - algemeen: b.o. <= 200 m²   0   10   30   0     1      
4674   Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:                  
4674   - algemeen: b.o. < = 2.000 m²   0   0   30   0     1      
46752   Grth in kunstmeststoffen   30   30   30   30   R   1      
4676   Grth in overige intermediaire goederen   10   10   30   10     2      
466, 469   Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.   0   0   30   0     2      
47   DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN                  
4791   Postorderbedrijven   0   0   50   0     2      
952   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)   0   0   10   10     1      
55   LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING                  
562   Cateringbedrijven   10   0   30   10     1      
49   VERVOER OVER LAND                  
493   Taxibedrijven   0   0   30   0     2      
52   DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER                  
52109   Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)   0   0   30   10     2      
53   POST EN TELECOMMUNICATIE                  
531, 532   Post- en koeriersdiensten   0   0   30   0     2      
61   Telecommunicatiebedrijven   0   0   10   0     1      
77   VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN                  
7711   Personenautoverhuurbedrijven   10   0   30   10     2      
772   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.   10   10   30   10     2      
62   COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                  
62   Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.   0   0   10   0     1      
58, 63   Datacentra   0   0   30   0     1      
72   SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                  
721   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk   30   10   30   30   R   1      
722   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek   0   0   10   0     1      
63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82   OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                  
74203   Foto- en filmontwikkelcentrales   10   0   30   10     2   B    
82992   Veilingen voor huisraad, kunst e.d.   0   0   10   0     2      
59   CULTUUR, SPORT EN RECREATIE                  
591, 592, 601, 602   Studio's (film, TV, radio, geluid)   0   0   30   10     2      
96   OVERIGE DIENSTVERLENING                  
96011   Wasserijen en strijkinrichtingen   30   0   50   30     2      
96011   Tapijtreinigingsbedrijven   30   0   50   30     2     L  
96012   Chemische wasserijen en ververijen   30   0   30   30   R   2   B   L  
96013   Wasverzendinrichtingen   0   0   30   0     1      
96013   Wasserettes, wassalons   0   0   10   0     1      
9602   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten   0   0   10   0     1      
9313, 9604   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden   10   0   30   0     1      
9609   Persoonlijke dienstverlening n.e.g.   0   0   10   0     1      
                   

Bijlage 2 Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen

SBI   Omschrijving   Geur   Stof   Geluid   Gevaar   Grootste afstand   Categorie  
4773   Apotheken   0   0   0   10   10   1  
84   Openbaar bestuur (kantoren e.d.)   0   0   10   0   10   1  
8621, 8622, 8623   Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven   0   0   10   0   10   1  
8691 8692   Consultatiebureaus   0   0   10   0   10   1  
9101   Bibliotheken   0   0   10   0   10   1  
852, 8531   Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs   0   0   30   0   30   2  
8532, 854, 855   Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs   10   0   30   10   30   2  
8610   Ziekenhuizen   10   0   30   10   30   2  
871   Verpleeghuizen   10   0   30   0   30   2  
8891   Kinderopvang   0   0   30   0   30   2  
9491   Kerkgebouwen e.d.   0   0   30   0   30   2  
94991   Buurt- en clubhuizen   0   0   30   0   30   2  

Bijlage 3 Lijst van toegelaten vormen van cultuur en ontspanning

SBI   Omschrijving   Geur   Stof   Geluid   Gevaar   Grootste afstand   Categorie  
9101 9102   Musea en ateliers   0   0   10   0   10   1  
591, 592, 601, 602   Studio's (film, TV, radio, geluid)   0   0   30   10   30   2  
5914   Bioscopen   0   0   30   0   30   2  
9004   Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen   0   0   30   0   30   2  
8552 85521   Muziek-, dans- en balletscholen   0   0   30   0   30   2  
931B   Bowlingcentra   0   0   30   0   30   2  
9200   Casino's   10   0   30   0   30   2  
92009   Amusementshallen   0   0   30   0   30   2  
9604   Badhuizen en saunabaden   10   0   30   0   30   2  

Bijlage 4 Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis

SBI-CODE   OMSCHRIJVING   CATEGORIE  
581   Uitgeverijen (kantoren)   1  
1814A   Grafische afwerking   1  
182   Reproduktiebedrijven opgenomen media   1  
9524   Meubelstoffeerderijen   1  
461   Handelsbemiddeling (kantoren)   1  
952   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)   1  
50, 51   Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)   1  
5222   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)   1  
5229   Expediteurs, cargadoors (kantoren)   1  
791   Reisorganisaties   1  
61   Telecommunicatiebedrijven   1  
64, 65   Banken, verzekeringsbedrijf/kantoor   1  
41, 68   Verhuur van en handel in onroerend goed   1  
62   Computerservice- en informatietechnologie-bureaus e.d.   1  
722   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek   1  
63, 69 t/m71, 73, 74, 77, 78, 80 t/m 82   Overige zakelijke dienstverlening: kantoren   1  
9602   Schoonheidsspecialist op afspraak   1  
9602   Kapper op afspraak   1  
9609   Persoonlijke dienstverlening niet elders genoemd   1