direct naar inhoud van BIJLAGEN BIJ DE REGELS
Plan: Spoorstraat 29 Onderwijslocatie en Stationsplein oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1240-vas1

BIJLAGEN BIJ DE REGELS

Bijlage 1 Lijst van toegelaten bedrijfstypen

SBI   Omschrijving   Geur   Stof   Geluid   Gevaar   Grootste afstand   Categorie  
581   Uitgeverijen (kantoren)   0   0   10   0   10   1  
1814   Grafische afwerking   0   0   10   0   10   1  
182   Reproduktiebedrijven opgenomen media   0   0   10   0   10   1  
5222   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)   0   0   10   0   10   1  
791   Reisorganisaties   0   0   10   0   10   1  
61   Telecommunicatiebedrijven   0   0   10   0   10   1  
41, 68   Verhuur van en handel in onroerend goed   0   0   10   0   10   1  
62   Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.   0   0   10   0   10   1  
722   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek   0   0   10   0   10   1  
63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80 tm 82   Overige zakelijke dienstverlening: kantoren   0   0   10   0   10   1  

Bijlage 2 Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen

SBI   Omschrijving   Geur   Stof   Geluid   Gevaar   Grootste afstand   Categorie  
4773   Apotheken   0   0   0   10   10   1  
84   Openbaar bestuur (kantoren e.d.)   0   0   10   0   10   1  
8621, 8622, 8623   Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven   0   0   10   0   10   1  
8691 8692   Consultatiebureaus   0   0   10   0   10   1  
9101   Bibliotheken   0   0   10   0   10   1  
9603   Uitvaartcentra   0   0   10   0   10   1  
852, 8531   Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs   0   0   30   0   30   2  
8532, 854, 855   Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs   10   0   30   10   30   2  
8610   Ziekenhuizen   10   0   30   10   30   2  
871   Verpleeghuizen   10   0   30   0   30   2  
8891   Kinderopvang   0   0   30   0   30   2  
9491   Kerkgebouwen e.d.   0   0   30   0   30   2  
94991   Buurt- en clubhuizen   0   0   30   0   30   2  

Bijlage 3 Lijst parkeernormen

Functie
 
Parkeernorm: aantal parkeerplaatsen   Grondslag norm  
Kantoor   1,2   per 100 m2 bruto vloeroppervlakte  
Bedrijf   0,8   per 100 m2 bruto vloeroppervlakte   
Apotheek   2,9   per apotheek  
Medische praktijkruimte   4,0   per praktijkbeoefenaar  
Consultatiebureau   1,6   per behandelkamer  
Bibliotheek   0,8   per 100 m2 bruto vloeroppervlakte   
School voor basisonderwijs   0,5   per leslokaal  
School voor voortgezet onderwijs   1,0   per leslokaal  
Verpleeghuis   0,3   wooneenheid  
Kerk   0,2   per zitplaats