direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Aardhuisweg 58 Uddel herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1198-vas2

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan betreft een particulier initiatief. De kosten van de planrealisatie en de plankosten c.q. procedurekosten zijn voor rekening van de verzoeker, zodat er voor de gemeente geen kosten aan zijn verbonden.

Het betreft een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Met het afsluiten van een anterieure overeenkomst voor vaststelling zijn de te verhalen kosten echter anderszins verzekerd zodat er geen verplichting is tot het opstellen van een exploitatieplan.

De gemeente heeft de exploitatie Aardhuis ontvangen waarin het plangebied in is opgenomen. Daaruit blijkt dat de ontwikkeling economisch uitvoerbaar is.


Samenvatting exploitatie.


Uitgangspunten:
Rentepercentage financieringskosten: 5%
Looptijd: t/m 2019
Bouwprogramma: 109 woningen waarvan 37% goedkoop, 29% midden duur, 15% duur en 19% vrije kavels.


Grondexploitatie
1. Kosten
-grondaankopen € 3,6 miljoen
-ontwikkelkosten w.o. planschade € 1,5
-bouw- en woonrijp maken € 1,7
-financieringskosten plus onvoorzien € 1,6
Totaal kosten € 8,4 miljoen


2. Opbrengsten
-grondopbrengsten € 8,4 miljoen


3. Resultaat € 0,0 miljoen