direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie en archeologie
Plan: Aardhuisweg 58 Uddel herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1198-vas2

5.4 Cultuurhistorie en archeologie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

Zoals beschreven in paragrafen 3.1 en 3.2 heeft het landschap in het gebied hoge cultuurhistorische en ruimtelijk-landschappelijke waarden. De cultuurhistorisch waardevolle structuren van de Aardhuisweg en de stuifwal direct ten zuiden van het plangebied, zullen volgens het plan niet worden aangetast. Van de positief gewaardeerde bebouwing van het boerderijcomplex zal de woning behouden blijven.

5.4.2 Archeologische waarden

Op basis van het uitgevoerde archeologische onderzoek (Econsultancy, 18 juni 2012, rapportnr. 12015049, als bijlage opgenomen) kan geconcludeerd worden dat er geen aanleiding meer is om de aanwezigheid van een archeologische vindplaats met zowel een lage of matig-hoge vondstdichtheid in het plangebied te vermoeden. De voorgenomen nieuwbouw vormt geen bedreiging voor het archeologisch erfgoed. De nieuwbouw zal voornamelijk binnen de reeds bebouwde terreindelen plaatsvinden, dan wel in die terreindelen waar diepe bodemverstoringen zijn aangetroffen, en vormt dus geen bedreiging voor het archeologisch erfgoed.