direct naar inhoud van 3.2 Cultuurhistorie en archeologie
Plan: Aardhuisweg 58 Uddel herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1198-vas2

3.2 Cultuurhistorie en archeologie

Cultuurhistorie

Het plangebied heeft volgens de cultuurhistorische beleidskaart bij de nota I-cultuur van 16 februari 2006 een hoge attentiewaarde. De omgeving waar het plangebied deel van uitmaakt heeft een hoge cultuurhistorische waarde wegens de ouderdom en de betrekkelijke gaafheid van het agrarische cultuurlandschap met de oude kampen, het omringende opgaande groen, en de oude wegen en wallen. Dit eeuwenoude landschap is tamelijk intact bewaard gebleven in de zone ten zuiden en zuidwesten van Uddel, en heeft naast cultuurhistorische waarde ook ruimtelijk-landschappelijke waarde.
De Aardhuisweg heeft als oude weg een middelhoge waarde en dat geldt ook voor de wal die direct ten zuiden van het plangebied ligt. Langs de Aardhuisweg zijn op enige afstand westelijk en oostelijk van het plangebied monumentale bomen te vinden die een hoge waarde kennen.

Archeologie

Het plangebied heeft volgens de archeologische beleidskaart een middelhoge en lage trefkans.