direct naar inhoud van 3.1 Functioneel en ruimtelijk
Plan: Aardhuisweg 58 Uddel herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1198-vas2

3.1 Functioneel en ruimtelijk

Functioneel

Het perceel Aardhuisweg 58 maakt deel uit van de Agrarische Enclave Uddel-Elspeet. Dit gebied vormt een enclave binnen het natuurgebied Veluwe. Op het perceel, dat aan het dorp Uddel ligt, is een intensieve veehouderij aanwezig. Op basis van de omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning) mogen 582 vleeskalveren worden gehouden. Het perceel grenst direct aan de Aardhuisweg, een ontsluitingsweg vanaf Uddel richting Apeldoorn.

De omgeving van de Aardhuisweg 58 is divers van aard. Ten noordwesten bevindt zich het dorp Uddel. Aan de zuidoostzijde grenst het perceel aan natuurgebied. Voor het overige kan de omgeving gekenmerkt worden als agrarisch.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1198-vas2_0005.png"

Ruimtelijk

Aardhuisweg 58 ligt in een oud Veluws kampenlandschap, dat van oorsprong bestaat uit een stelsel van kleinschalige akkercomplexen ('kampen'), omzoomd door houtwallen en bosranden. Dit stelsel van open, groene kamers met stevige bosranden heeft een grote landschappelijke kwaliteit. Door dit landschap loopt de Aardhuisweg, een verbindingsweg tussen Uddel en Apeldoorn. De meanderende loop van de weg komt ten dele voort uit de hoogtelijnen in het landschap alhier. Her en der liggen aan deze weg (boerderij-)kavels op ruime afstand ten opzichte van elkaar. Het landschap bestaat hier hoofdzakelijk uit agrarische percelen en bos. De open ruimtes worden begrenst door de bosranden.