direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie en archeologie
Plan: Miggelenbergweg 65 Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1197-vas1

5.4 Cultuurhistorie en archeologie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

Het plangebied heeft volgens de cultuurhistorische beleidskaart een lage attentiewaarde. Nader onderzoek is niet nodig.

5.4.2 Archeologische waarden

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart 2006 ligt het plangebied binnen een zone met een hoge en middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Dit betekent dat bij bodemingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 35 cm een archeologisch onderzoek verplicht is (buitengebied).


Er is een archeologisch onderzoek uitgevoerd (Econsultancy, Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Miggelenbergweg 65 te Hoenderloo in de gemeente Apeldoorn, nr. 13035307, 10 juni 2013, zie bijlage). Op basis van het onderzoek kan de archeologische verwachting voor het plangebied worden bijgesteld naar middelhoog. Wel is in het kader van een aanvraag van een omgevingsvergunning een archeologisch vervolgonderzoek nodig, welke zal worden uitgevoerd.