direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijk
Plan: Miggelenbergweg 65 Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1197-vas1

3.2 Ruimtelijk

Het recreatiepark ligt op de Veluwe. Kenmerkend voor de omgeving zijn de hoge landschappelijke en natuurwaarden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1197-vas1_0005.jpg"

Het ligt in een bebost gebied waar ook stuifzanden voorkomen. Op het park treft men restanten van deze stuifduinen aan. Deze zijn begroeid met eiken die zijn aangeplant om verstuiving tegen te gaan. Vrij sterke hoogteverschillen zijn kenmerkend voor deze stuifduinen. Ook is er rond 1900 veel grove den aangeplant om het heide- en stuifzandgebied van de Veluwe vast te leggen.

Bij de bouw van de bungalows eind jaren tachtig zijn met het oog op de privacy veel naaldhoutsoorten aangeplant zoals douglas en fijnspar en andere exoten. Deze soorten, welke hier van nature niet thuishoren, veroorzaken in de huidige situatie veel schaduw en verdringen andere inheemse soorten.

Het bungalowpark is zodanig van opzet dat het groen in de vorm van bosbeplanting en bossages de overhand heeft. De huisjes vinden daartussen een plaats. Privacy van elk huisje wordt bereikt door ruime bosstroken tussen de huisjes en door de natuurlijke hoogteverschillen in het park. De recreatiewoningen worden ontsloten door een netwerk van meanderende paden.