direct naar inhoud van 1 INLEIDING
Plan: Miggelenbergweg 65 Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1197-vas1

1 INLEIDING

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het recreatiepark Landal Miggelenberg aan de Miggelenbergweg 65. Het park ligt ten noordoosten van Hoenderloo.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1197-vas1_0001.jpg"

Het perceel maakt deel uit van het bestemmingsplan Recreatiebedrijven Hoenderloo (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 juni 2005 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 7 maart 2006) en heeft daarin de bestemming Verblijfsrecreatieve doeleinden en, aan de randen, Bos- en parkstrook. Voor een deel van het park geldt de dubbelbestemming Straalverbindingstraject.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1197-vas1_0002.jpg"

Bestemmingsplan Recreatiebedrijven Hoenderloo

Voornemen is om op het recreatiepark over te gaan tot:

  • sloop en nieuwbouw van 51 recreatiewoningen, waarbij de nieuwbouw wat betreft volume en oppervlak groter worden dan de nu aanwezige recreatiewoningen,
  • renovatie van een groot deel van de overige op het park aanwezige recreatiewoningen

Op basis van de geldende bestemming is de renovatie zondermeer mogelijk. De voorgenomen nieuwbouw is vanwege overschrijding van de in het bestemmingsplan opgenomen maximale oppervlakte-, inhouds, goothoogte- en hoogtemaat van de recreatiewoningen niet toegestaan.

De nieuwe recreatiewoningen zullen wat betreft volume en oppervlak groter zijn dan de bestaande. Zo wordt het oppervlak van circa 70 m2 vergroot, deels tot 130 m2, en krijgen de nieuwe recreatiewoningen een tweede bouwlaag. De capaciteit wordt met circa 75 bedden uitgebreid tot zo'n 1.500. Aanleiding voor de vervangende nieuwbouw is de veranderende vraag van consumenten naar luxere, ruimere recreatiewoningen en woningen voor grotere groepen.

Om de nieuwbouw van 51 recreatiewoningen mogelijkte maken is dit bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart (verbeelding) en planregels en gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting bevat onder andere een beschrijving van het relevante beleidskader, de bestaande ruimtelijke situatie, de voorgestane ruimtelijke invulling van het plangebied en de juridische opzet van het plan. Ook wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.