direct naar inhoud van 4.2 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Stadsdeel Zuid-Midden herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1193-vas1

4.2 Economische uitvoerbaarheid

Met dit bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden. Voor de percelen Hofveld 2 en Arnhemseweg 341 is dit een beheergericht bestemmingsplan waarin het geldende recht is overgenomen. Op het perceel aan de Pelikaanlaan maakt dit bestemmingsplan de bouw van een woning mogelijk. Alle kosten die daarmee samenhangen komen voor rekening van de eigenaar. Over het verhaal van de gemeentelijke kosten voor het maken van het bestemmingsplan en van een eventuele tegemoetkoming in planschade is een anterieure overeenkomst gesloten. Het is daarom niet noodzakelijk een exploitatieplan vast te stellen. Het bestemmingsplan is economisch uitvoerbaar.