direct naar inhoud van 2.2 Hofveld 2
Plan: Stadsdeel Zuid-Midden herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1193-vas1

2.2 Hofveld 2

2.2.1 Aanleiding

Het perceel Hofveld 2 was opgenomen in het ontwerp (en het voorontwerp) van het integrale beheergerichte bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden en had daarin een gemengde bestemming. De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 8 maart 2012 vastgesteld, waarbij hij het perceel Hofveld 2 buiten de vaststelling heeft gelaten. Dat was omdat de raad op dat moment onvoldoende informatie over het perceel had om een besluit over de voorgestelde bestemming te kunnen nemen maar omwille van de voortgang wel het integrale bestemmingsplan wilde vaststellen.

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad iedere tien jaar de bestemming van gronden opnieuw vast. Door het niet vaststellen van bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden voor het perceel Hofveld 2 is daarvoor bestemmingsplan Apeldoorn Zuid in werking gebleven. In dat bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming Woondoeleinden, met de aanduiding 'horeca/kantoren/maatschappelijke doeleinden toegestaan'. Onder maatschappelijke doeleinden valt ook recreatie, waarmee het perceel gebruikt mag worden voor het vestigen en exploiteren van een casino, naast uiteraard de overige vormen van maatschappelijke doeleinden, horeca en kantoor.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1193-vas1_0005.png"

uitsnede uit overzicht van geldende bestemmingsplannen, perceel Hofveld 2 met rode lijn gemarkeerd

2.2.2 Ligging perceel en bestaande situatie

Het perceel Hofveld 2 ligt in het Vogelkwartier in de wijk Zuid.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1193-vas1_0006.jpg"

Vogelkwartier in Zuid met globale ligging perceel rood gemarkeerd

Het Hofveld is, samen met de Adelaarslaan waarvan het de voortzetting is, een van de lange noord-zuidgerichte linten in Zuid. Het perceel Hofveld 2 ligt net ten zuiden van de kruising Hofveld-Valkenweg. Ten noorden van die kruising ligt buurtwinkelcentrum Hart van Zuid.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1193-vas1_0007.png"

ligging plandeel (rood gemarkeerd) ten op zichte van Hart van Zuid (groen gemarkeerd)

Op het perceel Hofveld 2 is een casino gevestigd. In de panden aan weerszijden van het casino, Valkenweg 77 en Hofveld 4, zijn (afhaal)restaurants gevestigd. Op eigen terrein is weinig ruimte voor parkeren maar door de nabijheid van het winkelcentrum is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving aanwezig.

2.2.3 Algemene Plaatselijke Verordening

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening zijn in de gemeente Apeldoorn ten hoogste vijf speelautomatenhallen toegestaan, waarvan maximaal drie in de Binnenstad en maximaal twee buiten de Binnenstad. Per speelautomatenhal mogen ten hoogste 35 spaalautomaten aanwezig zijn. Voor het vestigen en exploiteren van een speelautomatenhal is een vergunning nodig. Het casino aan het Hofveld 2 is één van de twee toegelaten speelautomatenhallen buiten de Binnenstad. Voor dit casino is een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal verleend.

2.2.4 Toekomstige situatie

Bestemmingsplan Apeldoorn Zuid maakte, naast andere gebruiksvormen, de vestiging van een casino op dit perceel mogelijk; in dit bestemmingsplan is die mogelijkheid overgenomen.

In het ontwerp van bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden was op het perceel Hofveld 2, net als de meeste andere percelen in dat plangebied, uitbreidingsruimte voor de bebouwing toegekend. Deze uitbreidingsruimte lag aan de zuidzijde van het perceel, dus aan de zijkant van de bestaande bebouwing. Op verzoek van de eigenaar is deze uitbreidingsruimte naar de westzijde, aan de achterkant van de bestaande bebouwing, verplaatst.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1193-vas1_0008.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1193-vas1_0009.png"  
Uitsnede uit plankaart ontwerp bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden.
Perceel Hofveld 2 met rode lijn gemarkeerd, uitbreidingsmogelijkheid met groene lijn gemarkeerd  
Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden herstelplan.
Perceel Hofveld 2 met rode lijn gemarkeerd, uitbreidingsmogelijkheid met groene lijn gemarkeerd. De blauwe lijn geeft bestaande erfbebouwing aan.  

In de uitbreiding aan de achterzijde zal de keuken worden gevestigd. De bestaande erfbebouwing wordt ingericht als sanitaire ruimte.