direct naar inhoud van 1 INLEIDING
Plan: Stadsdeel Zuid-Midden herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1193-vas1

1 INLEIDING

Op 8 maart 2012 heeft de gemeenteraad bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden vastgesteld. Op 1 mei 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over de ingestelde beroepen. De uitspraak van de Afdeling is opgenomen in bijlage 1 van de Bijlagen bij de toelichting.

De Afdeling heeft het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan vernietigd voor zover:

  • a. aan het achterste deel van het perceel Reigersweg 27 niet een bouwvlak is toegekend;
  • b. het betreft de plangrens rondom het perceel Hofveld 2;
  • c. hierin aan het perceel Arnhemseweg 341 niet de aanduiding 'horeca' is toegekend.

Voorts heeft de Afdeling de gemeenteraad opgedragen om voor die plandelen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen en dit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken en mee te delen. Voorliggend bestemmingsplan voorziet daarin.