direct naar inhoud van 3.6 Programma
Plan: Arnhemseweg-Radiumweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1188-vas1

3.6 Programma

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om aan de Arnhemseweg 26 rij- en twee-onder-een-kapwoningen in de sociale (huur)sector op te richten. Bestemmingsplan Metaalbuurt en omgeving maakte op deze locatie de bouw mogelijk van circa acht grondgebonden woningen en een appartementengebouw met een omvang waarin ongeveer 66 woningen gerealiseerd kunnen worden. De acht woningen aan de Radiumweg waren al in bestemmingsplan Metaalbuurt en omgeving bestemd. Ze zijn alleen in het onderhavige bestemmingsplan opgenomen omdat ze in zuidelijke richting zijn verschoven en daardoor deels buiten bouw- en bestemmingsvlak van het geldende bestemmingsplan vallen.

Het initiatief voor de ontwikkeling van woningbouw op deze locatie was opgenomen in het woningbouwprogramma 1998. De ontwikkeling van het beoogde appartementengebouw heeft niet tot realisatie geleid. De herontwikkeling van dit plan met laagbouwwoningen sluit beter aan op de huidige woningmarkt. De realisatie van deze woningen past binnen de kwantitatieve en kwalitatieve uitgangspunten van het woonbeleid. Deze woningen zijn expliciet genoemd in en maken derhalve deel uit van het Apeldoornse woningbouwprogramma. Ze zijn dan ook als zodanig onderdeel van de regionale  woningbouwprogrammering en de afspraken die gemaakt worden, passend binnen de kaders van het provinciale Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019.