direct naar inhoud van 3.5 Verkeersontsluiting en parkeren
Plan: Arnhemseweg-Radiumweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1188-vas1

3.5 Verkeersontsluiting en parkeren

Verkeersontsluiting

Het plangebied ligt aan de Arnhemseweg. De Arnhemseweg maakt onderdeel uit van de hoofdwegenstructuur van Apeldoorn. Om de verkeersdoorstroming op de Arnhemseweg niet te belemmeren krijgen de woningen geen directe ontsluiting op de Arnhemseweg.

Voor gemotoriseerd verkeer wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd aan de achterzijde van de nieuwe woningen. Daarvoor wordt de bestaande insteek vanaf de Plutoniumweg doorgetrokken. Via deze weg is de Plutoniumweg en vervolgens de Arnhemseweg bereikbaar. De bestaande afsluiting in de Plutoniumweg blijft gehandhaafd, waardoor het niet mogelijk is om vanaf de nieuwe ontsluitingsweg via de Radiumweg en de Koperweg de Aluminiumweg te bereiken en sluipverkeer wordt voorkomen.

Parkeren

Een deel van de woningen krijgt aan de achterzijde van het perceel een parkeerplaats op eigen terrein. De overige parkeerplaatsen worden aangelegd in de openbare ruimte.

Het benodigde aantal parkeerplaatsen is bepaald op grond van de gemeentelijke parkeernormen. Voor een woning zonder parkeergelegenheid op eigen terrein moeten 1,5 parkeerplaatsen worden aangelegd; het aantal aan te leggen parkeerplaatsen bedraagt voor een woning met parkeerplaats op eigen terrein met oprit 1,75 en voor een woning met parkeerplaats op eigen terrein maar zonder oprit 2,25. Overigens geldt voor alle woningtypen dat hiervan ten minste 0,25 parkeerplaats in de openbare ruimte moet worden aangelegd.

Aan de Arnhemseweg voorziet het plan in 16 woningen zonder parkeergelegenheid op eigen terrein en 10 woningen met een parkeerplaats op eigen terrein zonder oprit. Op grond van de gemeentelijke parkeernormen moeten dus 47 parkeerplaatsen worden aangelegd (16x1,5 + 10x2,25). Het stedenbouwkundig plan gaat uit van 10 parkeerplaatsen op eigen terrein en 37 plaatsen in de openbare ruimte. Aan de parkeernorm wordt voor deze woningen voldaan.

Met de voor de acht woningen aan de Radiumweg benodigde parkeerplaatsen in de openbare ruimte is in de parkeerbalans van bestemmingsplan Metaalbuurt en omgeving reeds rekening gehouden.