direct naar inhoud van 3.4 Toekomstige situatie plangebied
Plan: Arnhemseweg-Radiumweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1188-vas1

3.4 Toekomstige situatie plangebied

Herstructureringsplan en bestemmingsplan voor de Metaalbuurt gingen op deze plek uit van een appartementengebouw, met een hoogte van maximaal 14 meter en op de hoek met de Aluminiumweg zelfs 25 meter, en ten noorden daarvan circa acht vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen. Het appartementengebouw, en met name het hoogste deel daarvan, was gedacht als markering van dit voor het verkeer en de oriƫntatie in de stad zo belangrijke kruispunt. Het parkeren van de auto's van de bewoners van het appartementengebouw zou in een halfverdiepte parkeergarage plaatsvinden.

Inmiddels is gebleken dat het appartementengebouw niet uitvoerbaar is omdat de vraag naar (koop)appartementen afgenomen is. Er bestaat nog wel vraag naar betaalbare huurwoningen met tuin. Daarmee ontstaat een andere stedenbouwkundige opgave. De ruimtelijke uitgangspunten voor een goede inpassing zijn wel gelijk gebleven: sluit aan op de bestaande kleinschalige lintbebouwing van de Arnhemseweg, zorg voor ruimtelijke samenhang in hoogte en rooilijn met het al gerealiseerde appartementengebouw aan de Aluminiumweg en gebruik bouwmaterialen die ook in het overige deel van de Metaalbuurt voorkomen. Verder geldt nog onverkort dat de groep oude acacia's aan de Radiumweg gehandhaafd moet blijven. Wortelgestel en kruin van deze bomen zijn bepalend voor de ligging van de achtergrens van de kavels die er aan gaan grenzen.

Dit heeft geresulteerd in een plan voor 26 rijwoningen langs de Arnhemseweg in vijf blokjes: drie blokjes van vier en twee blokjes van zeven woningen. De woningen zijn onderling zeer identiek en voorzien van een kap, met uitzondering van de woningen die het dichtst bij de kruising van Arnhemseweg met Aluminiumweg komen. Hier komen op de kop van het zuidelijkste blokje enkele plat afgedekte woningen die onderling wat verspringen. Hiermee kan enerzijds een mooie beƫindiging van de rijwoningen worden gemaakt en anderzijds in hoogte en richting aansluiting worden gekregen bij het appartementencomplex aan de Aluminiumweg. Hierdoor ontstaat een oplossing die het vervallen van de hier voorheen gedachte woontoren als markering van het kruispunt kan compenseren.

De vijf woonblokken hebben onderling een verspringende rooilijn om te voorkomen dat er een lange gesloten bebouwingswand aan de Arnhemseweg ontstaat. Zo wordt goed aangesloten bij de bestaande geschakelde woningen iets ten noorden aan de Arnhemseweg. De nieuwe woningen krijgen riante voortuinen. Achter de twee noordelijke blokjes blijven, zoals in de vorige paragraaf al is beschreven, de oude acacia's met omringend groen staan. De Palladiumweg komt te vervallen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1188-vas1_0009.png"

Afbeelding 9: stedenbouwkundig plan, plangebied bestemmingsplan met rode lijn gemarkeerd

De toegang tot de parkeergarage van het geplande appartementengebouw aan de Arnhemseweg zou aan de Radiumweg gesitueerd worden. Om daarvoor voldoende ruimte te houden waren in het oorspronkelijke plan voor de Metaalbuurt de bouwvlakken voor de woningen aan de oostzijde van de Radiumweg vrij ver naar het noorden geprojecteerd. Nu er aan de Arnhemseweg geen appartementengebouw meer komt en er dus ook geen extra ruimte voor de toegang tot de parkeergarage vrijgehouden hoeft te worden, kunnen de woningen aan de Radiumweg wat naar het zuiden verschoven worden en daarmee ruimer verkaveld worden. Hierdoor krijgen de meeste woningen ook een bredere tuin. Dit compenseert het verlies aan tuin aan de achterzijde, waar een deel van de parkeerplaatsen van de woningen aan de Arnhemseweg komt. Ook wordt het hierdoor mogelijk om het twee-onder-een-kapblokje weer in de as van de weg te situeren, waar voordat de woningen aan de Radiumweg gesloopt werden ook een twee-onder-een-kapblokje stond. In de volgende afbeelding is de oorspronkelijke verkaveling, die dezelfde is als de neiuwe verkaveling, geprojecteerd over de uitsnede van de plankaart van bestemmingsplan Metaalbuurt en omgeving. In deze projectie is de verschuiving van de woningblokjes waarmee ruimte voor de toegang van de parkeergarage was gemaakt, goed te zien.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1188-vas1_0010.png"

Afbeelding 10: situering woningen Radiumweg; oorspronkelijke (tevens nieuwe) situatie geprojecteerd over situering bestemmingsplan Metaalbuurt en omgeving

De situering van woningen in de as van de weg komt veel voor in de Metaalbuurt, zoals te zien is in de afbeelding Zichtassen en zichtobjecten Metaalbuurt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1188-vas1_0011.png"

Afbeelding 11: zichtassen en zichtobjecten Metaalbuurt

Door het terugschuiven van de woningblokjes wordt ook het zicht op de achterkanten van de woningen aan de Arnhemseweg verder verminderd.

Doordat de woningen aan de Radiumweg naar het zuiden zijn verschoven vallen ze gedeeltelijk buiten bouw- en zelfs ook bestemmingsvlak van het geldende bestemmingsplan. Daarom zijn ook deze acht woningen in het onderhavige bestemmingsplan opgenomen.