direct naar inhoud van 2.3 Waterschapsbeleid
Plan: Arnhemseweg-Radiumweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1188-vas1

2.3 Waterschapsbeleid

In 2015 heeft Waterschap Vallei en Veluwe het Waterbeheerprogramma 2016 - 2021 vastgesteld. Hierin beschrijft het waterschap de ambities en doelen voor het waarborgen van de waterveiligheid, het zorgen voor voldoende en schoon oppervlaktewater, het zuiveren van afvalwater en het verder ontwikkelen van samenwerkings- en innovatiemogelijkheden. Op basis van nieuwe opgaven als klimaatverandering, zuivering van complexe stoffen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals het streven naar een duurzame en circulaire economie heeft het waterschap zes ambities geformuleerd:

1. Beschermen tegen overstromingen

2. Zorgen voor de juiste hoeveelheid water

3. Zorgen voor de goede oppervlaktewaterkwaliteit

4. Zoveel mogelijk scheiden van schoon en vuil water

5. De hoogst mogelijk waarde uit water halen

6. Beheren van afvalwaterketen en watersysteem als een geheel met de partners

Deze ambities zijn vertaald in doelstellingen voor de korte termijn (2021) voor de programma's waterveiligheid, watersysteem (voldoende en schoon) en waterketen.