direct naar inhoud van 1.4 Opzet van de toelichting
Plan: Arnhemseweg-Radiumweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1188-vas1

1.4 Opzet van de toelichting

In hoofdstuk 2 wordt het voor het plangebied relevante beleidskader van rijk, provincie, waterschap en gemeente besproken. In hoofdstuk 3 worden de bestaande situatie, de toekomstige situatie en de totstandkoming daarvan beschreven. In hoofdstuk 4 wordt aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. Het hoofdstuk begint met een toetsing van het initiatief aan de ladder voor duurzame verstedelijking en bevat vervolgens een bespreking van de milieuaspecten, de waterhuishouding (met daarin de watertoets), de aanwezige natuur-, archeologische en cultuurhistorische waarden en de financieel-economische uitvoerbaarheid. Hoofdstuk 5 bevat een toelichting op het juridische deel van dit bestemmingsplan: welke bestemmingen zijn gekozen en hoe moeten de regels geïnterpreteerd worden. In hoofdstuk 6 tenslotte komen de resultaten van het gevoerde overleg aan de orde.