direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Arnhemseweg-Radiumweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1188-vas1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor het grootste deel van het plangebied geldt nu zoals gezegd nog bestemmingsplan Metaalbuurt en omgeving. Op 1 december 2005 heeft de gemeenteraad dit bestemmingsplan vastgesteld. Op 11 juli 2006 hebben gedeputeerde staten van Gelderland het plan goedgekeurd. In afbeelding 4 is een uitsnede van de plankaart van bestemmingsplan Metaalbuurt en omgeving weergegeven, met rode lijn is daarop het onderhavige plangebied gemarkeerd. Ten zuiden van het perceel Arnhemseweg 220-2 voorziet bestemmingsplan Metaalbuurt en omgeving in een rij twee-onder-een-kapwoningen (er waren acht woningen gedacht) en een appartementengebouw met een hoogte van 14 en op de kop bij de Aluminiumweg zelfs 25 meter. In dit appartementengebouw was plaats voor zo'n 66 appartementen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1188-vas1_0004.jpg"

Afbeelding 4: uitsnede plankaart bestemmingsplan Metaalbuurt en omgeving; de rode lijn geeft de grens aan van het deel van dat bestemmingsplan dat wordt vervangen door het onderhavige plan

Voor een klein stukje van voortuinen en zijtuin van de drie zuidelijkste woningen aan de Arnhemseweg geldt nu nog bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden, dat is vastgesteld op 8 maart 2012. Dat stukje wordt met dit bestemmingsplan eveneens herzien.