direct naar inhoud van 5.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Klarenbeekseweg naast 23 Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1187-vas1

5.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het gaat hier om een ontwikkeling waar de gemeente Apeldoorn zelf niet over de gronden beschikt en geen kosten maakt, anders dan de kosten die ten laste komen van de initiatiefnemer. Dit is conform de afgesloten anterieure overeenkomst (AC1). Omdat er sprake is van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer en kostenverhaal op die manier is verzekerd is het niet nodig om voor deze ontwikkeling een exploitatieplan op te stellen.

De ontwikkeling draagt bij aan een duurzame instandhouding van de drinkwatervoorziening. Hetgeen een bijdrage is aan een effectieve en efficiente bedrijfsvoering. De vraag naar drinkwater is continu. Gezien enerzijds de concreetheid en van de plannen van initiatiefnemer en anderzijds de concrete vraag vanuit de maatschappij naar drinkwater mag in alle redelijkheid worden verondersteld dat het initiatief als financieel- en economisch uitvoerbaar is.