direct naar inhoud van 5.4 Archeologie
Plan: Klarenbeekseweg naast 23 Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1187-vas1

5.4 Archeologie

De gronden van het plangebied bevatten een lage archeologische verwachtingswaarde. Zie afbeelding 5.1. Dit betekent dat bodemingrepen groter dan 1000 m2 en dieper dan 35 cm vooraf dienen worden te gaan door een archeologisch onderzoek. In eerste instantie kan dit onderzoek eruit zien als een bureau- en verkennend booronderzoek. Gezien de nameting van de ingreep waaruit blijkt dat het gaat om een maximale oppervlakte van minder dan 1000 m2 , inclusief de werkzaamheden ten behoeve van de leidingen, is nader archeologisch onderzoek niet aan de orde.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1187-vas1_0009.png"

Figuur 5.1 Uitsnede archeologische verwachtingskaart