direct naar inhoud van 3 Bestaande situatie plangebied en omgeving
Plan: Klarenbeekseweg naast 23 Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1187-vas1

3 Bestaande situatie plangebied en omgeving

De gronden, waarbinnen het pompgebouw met bijbehorende leidingen hoofzakelijk zal worden gerealiseerd, betreft particuliere grond direct ten ten zuiden van Klarenbeekseweg 23. Deze gronden zijn momenteel in gebruik als agrarische gronden. Er wordt mais verbouwd. De sloot ten westen van de agrarische gronden is tevens in particuliere handen. Tussen de particuliere grond en het kanaal bevindt zich een langzaamverkeersroute, een rij bomen en de kade van het Apeldoorns Kanaal. Tot slot valt ook het Apeldoorns Kanaal binnen het plangebied aangezien hier de inlaatvoorziening in is gesitueerd. De structuur van het Apeldoorns Kanaal inclusief kades, laanbeplanting en begeleidende wegen (vh. jaagpad) hebben een hoge cultuurhistorische waarde. De gemeenten langs het kanaal beogen het in de toekomst weer bevaarbaar te maken. Ten noorden van het plangebied is een reguliere woning gevestigd, ten zuiden van het plangebied is Wasserij Berendsen gevestigd. Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door de doorgaande weg tussen Klarenbeek en Loenen: de Klarenbeekseweg. Deze weg met een 80 km/uur regime vormt de ontsluiting voor aangrenzende percelen, inclusief het plangebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1187-vas1_0005.png"

Figuur 3.1 bestaande situatie, plangebied en directe omgeving