direct naar inhoud van 2.4 Regionaal beleid
Plan: Klarenbeekseweg naast 23 Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1187-vas1

2.4 Regionaal beleid

Het plangebied bevindt zich op het snijvlak tussen de regionale structuurvisie Voorlanden Stedendriehoek 2030 en de regionale structuurvisie stedendriehoek 2030. En enerzijds op het snijvlak van het bestaande bos en heidegebied als groen/blauwe onderlegger en anderzijds het "overige" landelijk gebied. De ontwikkeling staan de ambities zoals deze regionaal zijn vastgelegd in de hiervoor genoemde structuurvisies niet in de weg. Qua duurzaamheid sluit het initiatief mooi aan bij de regionale ambities. Er wordt verdroging tegengegaan met het initiatief en er wordt voor de langere termijn ingespeeld op de drinkwatervoorziening.