direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Klarenbeekseweg naast 23 Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1187-vas1

1.1 Aanleiding

Productiebedrijf Schalterberg van Vitens NV voorziet Apeldoorn van drinkwater. De vergunning bedraagt 4,5 miljoen m³/jaar.

In de Overeenkomst Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland (ODDG) van Vitens met de Provincie Gelderland is vastgelegd dat Vitens bij de winning Schalterberg een infiltratieproject van 2 miljoen m³/jaar realiseert, zodat de winning vanaf 2013 netto 2,5 miljoen m³/jaar onttrekt.

Voor het infiltratieproject moet een innamepunt gebouwd worden bij het Apeldoorns Kanaal (nabij de Vrijenbergerspreng/Albaplas). De exacte plaats van het innamepunt is in nauwe samenwerking met het Waterschap Veluwe bepaald. De waterkwaliteit in dit gedeelte van het kanaal is zeer goed en voldoet aan het Infiltratiebesluit. Het ongezuiverde water wordt via een transportleiding naar de daar aangelegde vennen op de Schalterberg verpompt. Het aangevoerde water zakt weg in de zeer zandige ondergrond van de vennen en vult zo het grondwater aan. Na een verblijftijd van enkele jaren wordt uiteindelijk ruim 90% van het geïnfiltreerde water teruggewonnen via de bestaande productiemiddelen van PB Schalterberg.

Door realisatie van dit infiltratieproject kan Vitens 4,5 miljoen m³/jaar blijven produceren op PB Schalterberg, waarbij netto slechts 2,5 miljoen m³/jaar onttrokken wordt aan het grondwater in de omgeving en de grondwaterhuishouding dus minder beïnvloed wordt dan voorheen.

Op het perceel ten zuiden van Klarenbeekseweg 23 is Vitens daarom voornemens om een nieuw pompgebouw met verbindend leidingwerk naar het Apeldoorns Kanaal te realiseren dat aansluit op een inlaatvoorziening in het kanaal. De vigerende bestemmingen laten de realisatie van de bouwplannen niet toe. Om dit mogelijk te maken is onderhavig bestemmingsplan opgesteld.