direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening
Plan: Klarenbeekseweg naast 23 Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1187-vas1

Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. nutsvoorzieningen;
  • b. tuin en/of erf;
  • c. ontsluitingswegen;
  • d. vijvers, watergangen en overige voorzieningen voor de waterhuishouding;
  • e. ondergeschikte (neven)activiteiten ten behoeve van agrarische bedrijven;
  • f. groenvoorzieningen.

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

3.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 7 gelden de regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   bouwvlak   5 m   5 m   - bedrijfswoningen zijn niet toegestaan
 
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen:       4 m    

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van de bebouwing binnen het bestemmingsvlak voor zover dit noodzakelijk is voor een landschappelijk en stedenbouwkundig aanvaardbare en verantwoorde inpassing in de omgeving.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 11 opgenomen procedureregels van toepassing.