direct naar inhoud van 7.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1184-vas1

7.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Gelet op de lokale aard en de beperkte omvang van dit bestemmingsplan is het voorontwerp bestemmingsplan niet toegstuurd aan plegen van de belanghebbende overheidsinstanties gestuurd in het kader van het artikel 3.1.1. overleg. Met het waterschap heeft overleg plaatsgevonden in het kader van het vigerende bestemmingsplan Zevenhuizen, Stadsdeelhart Anklaar. De uitkomsten van dit overleg (reactie van het Waterschap en de beantwoording) zijn opgenomen in paragraaf 5.2 Waterhuishouding van het vigerende bestemmingsplan. Het vigerende bestemmingsplan is opgenomen als bijlage bij dit herstelplan. Het onderhavige herstelplan brengt geen wijziging in de waterhuishoudkundige situatie met zich mee, zodat kan worden verwezen naar paragraaf 5.2. van het vigerende plan, dat als bijlage bij dit herstelplan is opgenomen.