direct naar inhoud van 6 JURIDISCHE PLANOPZET
Plan: Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1184-vas1

6 JURIDISCHE PLANOPZET

In hoofdstuk 4 van de toelichting is de voorgestane invulling van het plangebied beschreven. Hoofdstuk 5 van de toelichting toont aan dat deze invulling uitvoerbaar is. De volgende stap is het treffen van een juridische regeling die de invulling mogelijk maakt. Dit hoofdstuk beschrijft deze regeling. Paragraaf 6.1 beschrijft de inleidende regels. Paragraaf 6.2 beschrijft de gebruikte bestemmingen. Hier worden zowel de regels als de weergave van de bestemmingen op de verbeelding beschreven. De beschrijving geeft aan hoe de regeling geïnterpreteerd moet worden. In paragraaf 6.3 tenslotte word en de algemene regels en de overgang- en slotregels besproken.

Voor de regels is gebruik gemaakt van de Apeldoorns standaard, die aansluit bij de systematiek van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008. Tevens zijn de regels aangepast aan de per 1 oktober in werking getreden Wabo.