direct naar inhoud van 5.3 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1184-vas1

5.3 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Binnen het bestemmingsplan "Zevenhuizen, Stadseelhart Anklaar" is in hoofdlijnen een drietal partijen betrokken bij de ontwikkelingen in Stadsdeel Anklaar,

  • te weten: de ontwikkeling van Habion op deelgebied 1+2 ;
  • de ontwikkeling van MAB Devolepment op deelgebied 3 en
  • de ontwikkeling van de Medici op deelgebied 4.

Ten behoeve van de gebiedsontwikkeling zijn voor het onderhavige plan (bestemmingsplan Stadsdeelhart Zevenhuizen, herstelplan (deelgebied 1 van het masterplan) met Habion en MAB privaatrechtelijke overeenkomsten opgesteld.

In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het kostenverhaal.

Met de ondertekening van deze overeenkomsten is het kostenverhaal, zoals bedoeld in de Wro, anderszins verzekerd, zodat het vaststellen van een exploitatieplan voor de beoogde ontwikkeling van het Stadsdeelhart Anklaar, niet nodig is. Het kostenverhaal is gebaseerd op te realiseren programma's. Hieronder worden aantallen te realiseren woningen, vierkanten meters aan winkelruimten en maatschappelijke voorzieningen verstaan. Voor het herstelplan wordt een aantal aanpassingen in het programma doorgevoerd. Deze aanpassingen hebben slechts geringe verschuivingen in het kostenverhaal door middel van de verkoop van bouwrijpe grond tot gevolg. Op het totaalniveau voor Stadsdeelhart Anklaar wordt een ongewijzigde budgettair neutrale exploitatie begroot. De begroting wordt in het kader van het MPG jaarlijks vastgesteld". Met andere woorden: ook met de aanpassingen vanuit dit herstelplan zoals die in dit herstelplan zijn opgenomen blijft het plan voor het Stadsdeelhart Anklaar financieel uitvoerbaar.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1184-vas1_0006.jpg"

Figuur 13. Deelgebieden Anklaar