direct naar inhoud van 4 RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE OPZET
Plan: Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1184-vas1

4 RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE OPZET

Het stadsdeelhart Anklaar wordt ontwikkeld rond de huidige locatie van winkelcentrum Anklaar, het Woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina en het medisch centrum. Ingezet wordt op een nieuw geïntegreerd centrum met wijkwinkelcentrum, woonzorgcentrum, maatschappelijke voorzieningen, een medisch centrum, woonappartementen en (optioneel) een multifunctioneel wijkcentrum. Het past in het ruimtelijk concept van Zevenhuizen om het stadsdeelcentrum uit te werken als een combinatie van gebouwen (waarbinnen een combinatie van functies), verbonden door goed ingerichte openbare ruimte.

Het onderhavige herstelplan heeft enkel betrekking op aanpassing van de gebruiksmogelijkheden. De bebouwingsmogelijkheden, stedenbouwkundige uitgangspunten, de geprojecteerde infrastructuur en verkeersontsluiting blijven ongewijzigd van toepassing. Hiervoor kan worden verwezen naar de toelichting op het bestemmingsplan Zevenhuizen, Stadsdeelhart Anklaar, dat als bijlage bij dit herstelplan is opgenomen.