direct naar inhoud van 2.1 Detailhandelsvisie
Plan: Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1184-vas1

2.1 Detailhandelsvisie

De Strategische Economische Beleidsvisie Apeldoorn (vastgesteld in 2001) stelt dat de gemeente voor detailhandel toe wil naar een hoogwaardig aanbod aan stedelijke regionale voorzieningen in het centrum en de wijken van de stad. Deze algemene beleidslijnen zijn verder uitgewerkt in de detailhandelsvisie ''een boodschap voor iedereen'' (vastgesteld in 2003) en richt zich op het handhaven en versterken van een fijnmazige structuur van de detailhandel.

Winkelcentrum Anklaar is gelegen in stadsdeel noordoost van de gemeente Apeldoorn. Het winkelcentrum ligt aan de noordzijde van het verzorgingsgebied (circa 34.000 inwoners). In noordoost wordt de nieuwe woonwijk Zuidbroek ontwikkeld waardoor het inwoneraantal zal stijgen naar circa 39.000 inwoners. De detailhandelstructuur binnen stadsdeel noordoost bestaat naast De Anklaar uit wijkwinkelcentrum 't Fort en buurtwinkelcentrum de Mheen. Anklaar kan ontwikkeld worden tot het stadsdeelcentrum. 't Fort kan een functie blijven vervullen voor het zuidelijke deel van stadsdeel noordoost, Osseveld en Woudhuis. De Mheen heeft een functie voor de zuidwesthoek van het stadsdeel. In het programma van eisen (PvE) voor het nieuwe stadsdeelcentrum Anklaar wordt uitgegaan van 12.800 m² wvo, waarvan 5.600 m² food en 7.200 m² non-food. Het PvE voorziet in een uitbreidingsruimte van 2.800 m² food en 4.500 m² non-food. Een variant met twee of drie supermarkten in de nieuwe situatie behoren beide tot de mogelijkheden.

Het aanbod wordt ten opzichte van de huidige situatie een stuk gevarieerder waardoor de trekkracht wordt versterkt. In de non-food sector zorgen de branches warenhuis en sport&spel voor trekkracht, evenals de modische branches. Het nieuwe Anklaar vervult een functie voor dagelijkse, recreatieve en doelgerichte aankopen.

Uit berekeningen (DPO Nieuw Anklaar, Stec 2009) blijkt dat voldoende marktruimte is de voorgenomen uitbreiding te realiseren. Na realisatie van de winkelvoorzieningen in het nieuwe Anklaar is nog marktruimte over voor uitbreiding van de foodsector. Hiermee zouden de andere winkelcentra binnen het stadsdeel versterkt kunnen worden opdat voor stadsdeel noordoost een toekomstbestendige winkelstructuur in de foodsector geborgd blijft.