direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1184-vas1

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

Bij uitspraak van 21 maart 2012 (nr. 201108436/1) van de Afdeling bestuursrechtspraak is het bestemmingsplan Zevenhuizen, Stadsdeelhart Anklaar onherroepelijk geworden. Deze herstelherziening is beperkt van omvang en heeft enkel betrekking op het toevoegen van detailhandel (maximaal 1.500 m²) en horeca (maximaal 400 m²) aan de gebruiksmogelijkheden voor één bestemmingsplan (locatie 1 masterplan). Gezien het beperkte karakter van deze herziening zal voor wat betreft de beleidskaders, bestaande situatie, uitvoerbaarheid (milieuaspecten, waterhuishouding, natuurwaarden, cultuurhistorie) worden verwezen naar de toelichting met bijlagen. In de bijlagen is tevens opgenomen het bestemmingsplan Zevenhuizen, Stadsdeelhart Anklaar, waarin al deze voornoemde zaken uitvoerig staan beschreven.

Het doel van het bestemmingsplan is om op de eerste bouwlaag (begane grond) in het onderhavige plangebied (vlek 1 van het Masterplan Anklaar) tevens detailhandel tot maximaal 1.500 m² en maximaal 400 m² aan horeca juridisch-planologisch mogelijk te maken naast de mogelijkheid van maatschappelijke voorzieningen.