direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1184-vas1

1.1 Aanleiding

Het bestemmingsplan Zevenhuizen, Stadsdeelhart Anklaar is op 26 mei 2011 vastgesteld en na uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 21 maart 2012 onherroepelijk geworden. Dit bestemmingsplan vormt de basis voor de uitbreiding en vernieuwing van het stadsdeelcentrum Anklaar en zal een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de uitstraling van de wijk Zevenhuizen/ Zuidbroek.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1184-vas1_0001.jpg"

Figuur 1. Ligging stadsdeelhart Anklaar in het stadsdeel Noord-Oost

Het programma voor het stadsdeelhart Anklaar op basis van het op 14 januari 2010 door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan Anklaar bestaat uit een nieuw winkelcentrum met bijna tweemaal zoveel winkelruimte, een nieuw woonzorgcomplex, een multifunctioneel centrum van circa 1.500 m² met onder andere een bibliotheek en kinderopvang, een nieuw medisch centrum en ongeveer 359 woningen. Het parkeren wordt zoveel mogelijk ondergronds opgelost in een centrale parkeergarage onder het winkelcentrum.

Sinds 2010 is de economische c.q. financiële situatie dusdanig veranderd dat de "overheid" op alle niveaus (Rijk, provincies en gemeenten) gedwongen wordt tot forse bezuinigingen. In de loop van 2011 is het, met name ingegeven door genoemde bezuinigingen, steeds duidelijker geworden dat het alsnog realiseren van een nieuw multifunctioneel centrum (voortaan afgekort als MFC) binnen Stadsdeelhart Anklaar onder druk is komen te staan. Daarbij ontstond ook bij de gemeente de noodzaak om de omvang en huisvesting van maatschappelijke voorzieningen kritisch te evalueren middels een daarvoor uit te voeren wijkvoorzieningenscan. De uitkomsten van de wijkvoorzieningenscan zijn op dit moment nog niet definitef vastgesteld, maar het laat zich aanzien dat het niet direct voor de hand ligt om nu nog nieuwe maatschappelijke accommodaties toe te voegen.

In overleg met de ontwikkelende partijen is wel de conclusie getrokken dat het belangrijk wordt gevonden om de eerder beoogde maatschappelijke functies niet weg te bestemmen maar te behouden. Maatschappelijke functies versterken de levendigheid en veelzijdigheid van het Stadsdeelhart. Het laat zich daarbij aanzien dat de bibliotheek alsnog kan worden geïntegreerd in het zorgcentrum. Hierover vindt nader overleg plaats tussen de exploitant van het zorgcentrum en de exploitant van de bibliotheek.

Omdat het echter onzeker is dat de 1.500 voor het MFC volledig benut zal worden ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen wordt gekeken naar alternatieve (commerciële) functies die passen binnen het Stadsdeelhart Anklaar. Hierbij kan worden gedacht aan praktijkruimtes, (zorg)woningen op een gedeelte van de begane grond, een detailhandelsfunctie (tot maximaal 1.500 m²) en een horecafunctie (tot maximaal 400 m² van de detailhandelsfunctie).

De nieuwe beoogde functies passen ruimtelijk en financieel binnen het concept van het Stadsdeelhart. De beoogde functies worden met dit herstelplan toegevoegd aan de eerder beoogde maatschappelijke functies.