direct naar inhoud van 5.3 Dubbelbestemmingen
Plan: Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1182-vas1

5.3 Dubbelbestemmingen

5.3.1 Waarde - Archeologie Hoog en Middelhoog

Ter bescherming van de mogelijk aanwezige archeologische waarden zijn een tweetal archeologische dubbelbestemmingen opgenomen. Bij de gebieden met een hoge verwachtingswaarde is een archeologisch onderzoek verplicht bij bodemingrepen dieper dan 0,35 m over een oppervlakte van meer dan 50 m2. Bij een middelhoge verwachting is een archeologisch onderzoek verplicht bij bodemingrepen dieper dan 0,35 m over een oppervlakte van meer dan 100 m2.

5.3.2 Leiding - Hoogspanningsverbinding

Rondom de hoogspanningsverbinding bij recreatiebedrijf De Hertenhorst is een zone van 38,5 m aan weerszijde opgenomen. Hierbinnen mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de hoogspanningsverbinding worden gebouwd.