direct naar inhoud van 4 Milieuaspecten
Plan: Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1182-vas1

4 Milieuaspecten

In het kader van de wijzigingsbevoegdheden zijn de diverse milieuaspecten reeds bekeken. De eerste vijf aspecten waren al behandeld in de geldende plannen, hier wordt volstaan met een korte samenvatting die eventueel is aangevuld en/ of geactualiseerd. Vervolgens zijn nog enkele overige milieuaspecten behandeld, die in dit kader ook om de aandacht vragen.